กุญแจแห่งความดี – อ.อาลี สมบูรณ์


หากจะหากุญแจสักดอกเพื่อที่จะเปิดประตูสมบัติ กุญแจดอกนี้คงจะหายากน่าดู แต่หากเปรียบประตูสมบัติคือดวามดีหรือสวรรค์ แล้วให้เราหากุญแจที่จะนำไปไขเปิดประตูสู่ความดีหรือประตูสวรรค์ มีกุญแจอยู่สี่ดอกที่จะเปิดได้ คือดุอาอฺ เตาฮีด ความรู้ และการรักษาฟัรดู

กุญแจดอกที่หนึ่ง الدعاء  อัดดุอาอฺ

การขอดุอาอฺต่อผู้ที่เป็นเจ้าของความดี คือ  الفتاح อัลฟัตตาหฺ ผู้ทรงเปิด หนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺตะอาลาที่สวยสดงดงาม  พระองค์คือผู้ทรงเปิดคลังแห่งการครอบครองความเมตตา ริสกี และปัจจัยยังชีพต่างๆ ของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงประสงค์บนพื้นฐานแห่งความปรีชาญาณและความรอบรู้ของพระองค์ إن الفتاح هو الله แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเปิด เราศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการเปิดของพระองค์ จงขอดุอาอฺและทำอิบาดะฮฺต่อพระด้วยพระนามของพระองค์

ربنا افتح بيننا وبين قومنا با لحق وأ نت خيرالفا تحين

“โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงเปิดทางแห่งสัจธรรมให้กับเราและกลุ่มชนของเรา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเปิดทางที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรา”

กุญแจดอกที่สอง إطلاق التوحيد เตาฮีด

การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺตะอาลาด้วยความมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนเพียงองค์เดียว บริสุทธ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ เตาฮีดนี้จะเป็นกุญแจไขไปสู่ความดี และเป็นกุญแจไขไปสู่สวรรค์ของพระองค์ ท่านร่อซู้ล(ช.ล.)กล่าวว่า

مفتاح ا لجنة لا إله إلا الله

“กุญแจสวรรค์นั้นคือการกล่าวยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ”การกล่าวยืนยันนี้คือการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดและเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น การมีเตาฮีดที่มั่นคงทำให้เราสามารถเลือกเข้าสวรรค์ประตูใดก็ได้ในจำนวนแปดประตูสวรรค์ของพระองค์ ท่านร่อซู้ล(ซ.ล.)กล่าวว่า

ما من عبد يتوضا ء فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثما نية يدخل من أيها شاء

“ไม่มีบ่าวคนใดที่เขานั้นอาบน้ำละหมาดอย่างดีและกล่าวหลังจากอาบน้ำละหมาดว่า ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและแท้จริงมุฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์ เว้นไว้แต่พระองค์จะทรงให้ประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดสำหรับเขาทั้งแปดประตูและให้เขาได้เลือกเข้าประตูใดก็ได” ส่วนสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดคือสิ่งที่จะมาห้ามเราไม่ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์คือ الشرك بالله อัซซิรกฺบิ้ลลาฮฺ การตั้งภาคีร์ต่ออัลลอฮฺ ที่จะประตูสวรรค์จะถูกปิดสำหรับเขา

กุญแจดอกที่สาม العلم نافع مستند من الكتاب والسنة  อิ้ลมฺ

ความรู้ที่ยังประโยชน์ซึ่งถูกนำมาจากกุรอานและซุนนะฮฺ  ความรู้คือรากฐานและเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่คลังแห่งความดี คนที่ไม่มีความรู้เขาจะไม่สามารถแยกแยะความดีกับความชั่วได้ ไม่สามารถรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดคือสัจธรรม สิ่งใดคือความเท็จ สิ่งใดคือซุนนะฮฺ สิ่งใดเป็นบิดอะฮฺ สิ่งใดเป็นทางนำ สิ่งใดเป็นการหลงทาง สิ่งใดเป็นการยำเกรง และสิ่งใดเป็นการฝ่าฝืน มีผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า كيف يتقي من لا يد ري ما يتقي   “คนหนึ่งจะยำเกรงได้อย่างไรหากเขาไม่รู้จักสิ่งที่จะนำมาซึ่งการยำเกรง” อะไรคือการยำเกรง ? ใครคือผู้ที่เรายำเกรง ? สิ่งนี้ต้องอาศัยความรู้ ท่านร่อซู้ล(ซ.ล.)ได้กล่าวว่า من غدا يطلب علما يتعلمه فتح الله له به بابا إلى الجنة   “ใครที่ออกเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ อัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดประตูสู่สวรรค์ให้กับเขา”

กุญแจดอกที่สี่ العناية بفرائض الاسلام ووجبات الدين   

การรักษาสิ่งที่เป็นฟัรดูต่างๆของอิสลามและสิ่งที่เป็นวายิบของศาสนา การรักษาจุดยืนอย่างเคร่งครัดต่อบทบาทหน้าที่ของมุสลิม ไม่หย่อนยาน เพื่อการยืนยันของเราต่อการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮฺและร่อซู้ล การดำรงค์ไว้ซึ่งการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลา การจ่ายซะกาตของผู้ที่อัลลอฮฺได้กำหนดให้เขานั้นต้องจ่ายออกไปให้กับกลุ่มคนแปดจำพวกเมื่อครบพิกัดหรือครบรอบปี การถือศิลอดในเดือนรอมาดอน การประกอบพิธีกรรมฮัจญฺสำหรับผู้ที่มีความสามารถ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่จะเป็นกุญแจไขประตูสู่ความดี การดำรงค์มั่นอยู่กับการทำสิ่งที่เป็นฟัรดูของอิสลามจะไม่ทำให้เราตกต่ำ และศาสนาของเราก็จะสูงส่งอันเนื่องมาจากการกระทำของเรา