ออกไปยืนริมระเบียง – อ.อัชอะรีย์ เรืองปราชญ์

สำนวน Go to the Balcony ออกไปยืนที่เฉลียง หรือ ออกไปยืนที่ระเบียง เป็นคำอุปมาของฝรั่ง สำหรับใช้ในกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง หรือการเจรจาที่ยากลำบาก หมายถึงการก้าวถอยหลังออกมาจากเวทีแห่งความขัดแย้ง แล้วก็รวบรวมสติปัญญาของตัวเองเสียใหม่ แล้วมองเข้าไปในสถานการณ์อย่างไม่มีอคติ

yateemtv

มกราคม 25, 2019

เด็กกำพร้าสัญญาแห่งสวรรค์ – อ.อามีน เหมเสริม

คำว่า “ เด็กกำพร้า “ ในหลักการของศาสนาอิสลามคือ เด็กที่ […]

yateemtv

มกราคม 25, 2019