Halal Food Festival

Halal Food Festival
Halal Food Festival
Halal Food Festival
previous arrow
next arrow
Slider

Halal Food Festival

งานเทศกาลที่นำเสนอวัฒนธรรมด้านอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งด้านเมนู รสชาติ และวัตถุดิบสะท้อนภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของผู้คนหลายชาติพันธ์
เพื่อนำเสนอเสน่ห์ สีสันและคุณค่าของอาหารฮาลาล หลากชาติหลายเมนูแก่ผู้คนในสังคม โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นชาวมุสลิมเท่านั้น

Halal Food Festival

Halal Food Festival
คืองานที่มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารฮาลาลแก่ผู้คนในสังคม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้

Food From Faith
Food From Faith

การนำเสนอวัฒนธรรมอาหารฮาลาล จากหลากหลายชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่กลับเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คำว่า ฮาลาล

Halal Classic
Halal Classic

นำเสนออาหารฮาลาลที่หาทานได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นเมนูโบราณที่กำลังเลือนหาย ร้านต้นตำหรับเก่าแก่ และอาหารในวาระพิเศษ ด้วยการการพูดคุยถึงประวัติความเป็นมารวมถึงสาธิตวิธีการปรุงจากพ่อครัวต้นตำหรับ

Halal Chef Thailand
Halal Chef Thailand

การประกวดและการแข่งขันประกอบอาหารฮาลาลชิงแชมป์ประเทศไทย ในหลากหลายเมนูและประเภทอาหาร

Halal Food Talk
Halal Food Talk

การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลในรูปแบบของการบรรยายและการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงาน

Halal Street Food
Halal Street Food

ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานด้วยการจัดพื้นที่ออกร้านให้กับร้านอาหารฮาลาลมากกว่า 100 ร้านค้า ที่ผสมผสานระหว่างร้านอาหารมุสลิมชื่อดังและร้านอาหารที่นำเสนอเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของมุสลิม

Halal Shopping Street
Halal Shopping Street

สร้างความคึกคักให้กับงานด้วยการจัดพื้นที่ออกร้านสำหรับผู้ประกอบการมุสลิมกว่า 100 ร้านค้า

ภาพบรรยากาศงานปีล่าสุด