Muslim Friendly

Slider

จองร้านค้าในงาน

โอกาสสำหรับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้ามุสลิม สนใจออกร้านค้าในงาน Muslim Friendly โทร 064 243 5509 064 208 8606

Muslim Friendly

งานที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชาติ ด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรของชาวมุสลิมในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อลดทอนอคติและความเกลียดชังที่ผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างให้สังคมมีต่อชาวมุสลิมในประเทศไทย

งาน Muslim Friendly ต้องการชวนผู้คนมาร่วมกันทำความรู้จักวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมจากหลายภูมิภาคในประเทศไทย โดยหวังว่างานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และพัฒนากลายเป็นมิตรภาพของผู้คนในสังคม

Muslim Friendly

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรและดีงามของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมในประเทศไทยแก่เพื่อนร่วมชาติ

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมในประเทศไทยและเพื่อนร่วมชาติ

เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ประสบภัยหนาว และเป็นทุนในการดำเนินกิจการยาตีมทีวี

ผังงาน Muslim Friendly 2019

ภาพบรรยากาศงานปีที่ผ่านมา

จองร้านค้าในงาน

โอกาสสำหรับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้ามุสลิม สนใจออกร้านค้าในงาน Muslim Friendly โทร 064 243 5509 064 208 8606